Zeche Zollern

Als prestigeobject van de grootste mijnbouwonderneming tijdens de eeuwwisseling beleefde de Zeche Zollern II/IV (kolenmijn Zollern) in Dortmund een glanzende start in de laatste jaren van het keizerrijk. Het kasteelachtige complex maakte kort daarna een ontwikkeling door die typerend is voor technische monumenten in het Ruhrgebied: van belangrijk bouwwerk destijds tot onbeduidende mijn in eigendom van een familie, van afbraakobject tot eerste technische monument van internationale allure in Duitsland.

Tegenwoordig laat het Zollern Museum de sociale- en culturele geschiedenis van de mijnbouw in het Ruhrgebied zien en is het het belangrijkste onderdeel van het Westfälische Industriemuseum (Westfaalse industriemuseum, WIM).

www.route-industriekultur.de