Zeche Zollverein

De vroegere kolenmijn Zollverein XII was ooit de grootste, modernste en meest productieve steenkolenmijn in Europa. Zollverein XII, die in 1986 is stilgelegd, volgens de bepalingen van de monumentenzorg is gesaneerd en als voorbeeld voor kunst, cultuur en design op de Zollverein een nieuwe bestemming heeft gekregen, geldt ook nu nog als de mooiste mijn ter wereld.

Dat de Zollverein XII samen met schacht 1/2/8 en de cokesoven op 14 december 2001 op de Unesco- lijst van werelderfgoederen kwam te staan, onderstreept nog maar eens de centrale betekenis die de Zollverein heeft gehad voor de toentertijd zware industrie en duidt bovendien de internationale betekenis ervan aan als culturele waarde voor de regio.

www.zollverein.de

Bron afbeeldingen:
© Frank Vinken / Stiftung Zollverein
© Thomas Willemsen / Stiftung Zollverein